top of page

HUISREGELS & ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij streven ernaar onze gasten een plezierig klimaat te bieden door hinder en overlast te voorkomen.
Wij hanteren duidelijke huisregels ter bevordering van een prettig klimaat.
Door betreding van deze locatie gaat u akkoord met de volgende huisregels en de daar onder vermelde algemene voorwaarden.

 

De huisregels

1. De bezoeker is verplicht een geldig entreebewijs te kunnen tonen en er kan om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
2. Volg aanwijzingen van ons personeel direct op, in het belang van de goede orde en veiligheid.
3. Het dragen van straatschoeisel, eten of drinken is op de perrons en doucheruimte niet toegestaan.
4. Onnodig gebruik maken van de douchen is niet toegestaan.
5. Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht van het ondiepe gebruik te maken of in het diepe bassin alleen het sta gedeelte en met gebruik van een drijfmiddel en onder begeleiding van personen ouder dan 18 jaar in badkleding. Personen die de zwemtechniek niet machtig zijn mogen geen gebruik maken van de diepe bassins.
6. Zwemmen is alleen toegestaan in badkleding. De toezichthouder beoordeelt of de badkleding is toegestaan.
7. De toezichthouder beoordeelt of meegebrachte speel-en drijfmiddelen van welke aard dan ook in het zwembad gebruikt mogen worden.
8. Het duiken en springen van de perrons (ondiep water) en brug van het zwembad is niet toegestaan.
9. Voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik van de duikplanken.
10. Het betreden en gebruiken van de duikplanken geschiedt op eigen risico.
11. Hardlopen op de perrons en/of in de kleedkamers is niet toegestaan.
12. Vuil en afval moet in de daarvoor bestemde bakken worden geworpen.
13. Het is niet toegestaan te roken in de accommodatie.
14. Bezoekers met huidontsteking, open wonden of besmettelijke ziektes worden niet toegelaten.
15. Het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers en hokjes door mannen en vrouwen is niet toegestaan. Na het omkleden dien de kleedruimten binnen 10 minuten te zijn ontruimd.
16. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
17. Gevonden voorwerpen dienen aan de receptie te worden afgegeven.
18. Verbaal en /of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
19. Ongewenste en/of gewensté intimiteiten in deze sportaccommodatie worden niet getolereerd.
20. Wanneer u dit gevraagd wordt, dient u uw kleding of tassen te laten controleren. Bij weigering kan u verzocht worden het terrein te verlaten.
21. Het gebruik van drugs en/of alcoholische dranken is in zwembad Schuagt niet toegestaan.
22. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om het gebouw. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
23. Bezoekers die de orde en veiligheid verstoren kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot de gehele accommodatie worden ontzegd.
24. Bij het onvoldoende opvolgen van de huisregels of plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijde de politie ingeschakeld.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle entreekaarten


• Er wordt op geen enkele entree kaart restitutie of compensatie gegeven.
• Zwembad Schuagt behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht het zwembad deels of geheel te sluiten ofwel volledig aan een partij te verhuren. Dit geeft voor de kaarthouder geen recht op enige vergoeding.
• Bezoekers van Zwembad Schuagt worden geacht de huisregels te kennen en zich daarnaar te gedragen, een exemplaar hangt bij ingang van het zwembad. U leest ze ook bovenaan deze pagina.
• De beheerder van Zwembad Schuagt behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor, zonder opgaaf van reden, de toegang te weigeren.
• In geval van onduidelijkheden beslist de beheerder van Zwembad Schuagt.
• Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet zonder aanwezigheid van een volwassene (>18, tevens in badkleding) gaan zwemmen. De volwassene moet natuurlijk zelf kunnen zwemmen.

 

10-BADENKAARTEN

• 10-badenkaarten zijn geldig in het seizoen dat ze aangeschaft zijn.
• Met een 10-badenkaart kunt u éénmaal per dag naar binnen.
• De 10-badenkaart voor banenzwemmen is uitsluitend geldig op de tijden die als banenzwemmen aangegeven zijn op deze website.

 

SEIZOENSABONNEMENTEN

• Het seizoensabonnement (gezin, volwassene en jeugd) zijn persoonsgebonden, dit betekent dat alleen de pashouder zelf gebruik mag maken van het abonnement.
• De abonnementhouder dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren.
• Bij misbruik wordt het abonnement geblokkeerd, zonder recht op restitutie.
• Het gezinszomerabonnement kan alleen aangeschaft worden indien alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen.
• Het abonnement is geldig in het jaar van aanschaf van opening tot sluiting van het zwemseizoen.
• Indien er door weersomstandigheden niet of nauwelijks belangstelling is kan het bad gesloten worden tijdens de openingsuren of langer openblijven tot 20:00 uur bij een temperatuur boven 25 graden Celsius. Dit ter beoordeling van het personeel. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie of andere vormen van compensatie. Door een abonnement te kopen conformeert u zich hieraan. Dit geldt ook als het zwembad door een calamiteit niet geopend kan worden, ongeacht de tijdsduur van sluiting van deze calamiteit.

bottom of page